Nguồn: The Pill: Are You Sure It’s for You? – Jane Bennett, Alexandra Pope Biên tập & Dịch: Nàng Nguyệt CHAPTER 1: ARE YOU CONFUSED? YOU’RE NOT ALONE! (Tạm dịch: Chương 1: Bạn đang cảm thấy bối rối? Không chỉ riêng bạn!) Bạn là một người bận rộn…