Nguồn: The Pill: Are You Sure It’s for You? – Jane Bennett, Alexandra Pope Biên tập & Dịch: Nàng Nguyệt CHAPTER 6: LOW LIBIDO – IS THAT HOW IT WORKS? (Tạm dịch: Chương 6: Giảm ham muốn tình dục – Đó có phải cách thuốc tránh thai phát…