Chiếc đĩa kinh nguyệt đầu tiên xuất hiện trên thị trường vào đầu những năm 1990, với thiết kế giống như màng ngăn, bao gồm một vành rộng và một phễu chứa. Vào thời điểm đó, chưa có loại đĩa kinh nguyệt tái sử dụng như hiện nay….