Nguồn: Moon Time: A Guide To Celebrating Your Menstrual Cycle – Lucy H. Pearce Biên tập & Dịch: Nàng Nguyệt Giới thiệu tác giả Lucy Pearce là một giáo viên dạy môn Woman-craft TM và sáng tạo, đồng thời là người sáng lập một tổ chức phụ nữ….