Nguồn: The Pill: Are You Sure It’s for You? – Jane Bennett, Alexandra Pope Biên tập & Dịch: Nàng Nguyệt CHAPTER 8: DYING NOT TO GET PREGNANT (Tạm dịch: Chương 8: Thậm chí là cái chết) Mặc dù các tác dụng phụ của The Pill (thuốc tránh thai…