Có thể bạn đã từng và đang trải qua một cảm giác hay hiện tượng được gọi là “Hyper – Awareness” khi sử dụng cốc hoặc đĩa nguyệt san. Nếu tò mò về hiện tượng này, hãy thử cảm nhận cốc nguyệt san trong cơ thể và cùng…