Đây là bài viết tổng hợp mọi câu hỏi của các bạn gái về cốc nguyệt san do Nàng Nguyệt giải đáp. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào về đĩa, cốc nguyệt san, kinh nguyệt,… hay đơn giản là muốn thêm động lực để từ bỏ băng…