Đây là bài viết tổng hợp mọi câu hỏi của các Quý cô, Quý bà về đĩa nguyệt san do Nàng Nguyệt giải đáp. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào về đĩa, cốc nguyệt san, kinh nguyệt,… hay đơn giản là tâm sự chuyện chúng mình, thì đừng…