Thị trường cốc nguyệt san “private label” hay cốc nguyệt san nhãn trắng (không có thương hiệu) ngày càng trở nên phát triển và được phân phối rộng rãi đến tay người tiêu dùng. Giải thích một cách đơn giản, đó là khi một doanh nghiệp hoặc cá…