Đen đủi thế nào mà lịch đi cắm trại của bạn lại đúng vào “ngày đèn đỏ” :(( Trong trường hợp này chúng mình nên làm gì để vừa đảm bảo vệ sinh, vừa vui chơi thoải mái nhỉ? Câu hỏi khó thật đấy!!! Nhưng không sao, Nàng…