Đa số mọi người đều rất ngạc nhiên khi biết rằng cốc nguyệt san đã được phát minh ngay từ đầu những năm 1930, cùng thời với tampon. Trong các bằng sáng chế trước đây, cái tên cốc nguyệt san (menstrual cup) ngày nay còn gọi là “catamenial…