Câu chuyện có thật được chia sẻ bởi Caitlin Morgan from Popsugar.com Biên dịch: Nàng Nguyệt Đó là lần hẹn hò thứ tư hay thứ năm gì đó của chúng tôi. Và bạn trai tôi đã lên kế hoạch cho một chuyến đi đến Hamptons. Chúng tôi đặt…