Một số thương hiệu cốc nguyệt san nổi tiếng trên thế giới hiện nay như Saalt, Diva Cup, Hello Cup,… tự hào giới thiệu trên trang web của họ về những nỗ lực để được chứng nhận “B Corporation“. Vậy chứng nhận này có ý nghĩa như thế…