Nguồn: The Pill: Are You Sure It’s for You? – Jane Bennett, Alexandra Pope Biên tập & Dịch: Nàng Nguyệt CHAPTER 10: OFF THE PILL BUT WHERE’S THE BABY? WHEN THE PILL AFFECTS FERTILITY (Tạm dịch: Chương 10: Ngừng sử dụng The Pill nhưng không có em bé?…