Nguồn: The Pill: Are You Sure It’s for You? – Jane Bennett, Alexandra Pope Biên tập & Dịch: Nàng Nguyệt CHAPTER 2: THE PILL IS A DRUG (Tạm dịch: Chương 2: Biện pháp tránh thai cũng là một loại thuốc) The Pill (thuốc tránh thai nội tiết tố)…