Nguồn: The Pill: Are You Sure It’s for You? – Jane Bennett, Alexandra Pope Biên tập & Dịch: Nàng Nguyệt CHAPTER 21: HOW TO GET CONNECTED (Tạm dịch: Chương 21: Cách tạo sự kết nối) Không có gì tuyệt vời hơn là cảm thấy thoải mái trong làn…