Nguồn: The Pill: Are You Sure It’s for You? – Jane Bennett, Alexandra Pope Biên tập & Dịch: Nàng Nguyệt CHAPTER 22: YOUR VERY OWN FEEDBACK LOOP (Tạm dịch: Chương 22: Vòng lặp phản hồi của riêng bạn) Cơ thể của bạn là một trường thông tin sống,…