Nguồn: The Pill: Are You Sure It’s for You? – Jane Bennett, Alexandra Pope Biên tập & Dịch: Nàng Nguyệt CHAPTER 25: GETTING HIGH. . . NATURALLY (Tạm dịch: Chương 25: Lên đỉnh…tự nhiên) Bằng cách này hay cách khác, tất cả chúng ta đều muốn tận hưởng…