Nguồn: The Pill: Are You Sure It’s for You? – Jane Bennett, Alexandra Pope Biên tập & Dịch: Nàng Nguyệt CHAPTER 7: MOOD SWINGS, WEIGHT GAIN, BRITTLE BONES AND MIGRAINES (Tạm dịch: Chương 7: Tâm trạng bất ổn, tăng cân, loãng xương và đau nửa đầu) Gan là…