Cốc nguyệt san Keeper (The Keeper Cup) là một trong những thương hiệu cốc kinh nguyệt có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời nhất đến nay kể từ những năm 1980. Trong bài viết này, hãy cùng Nàng Nguyệt tìm hiểu về thương hiệu cốc…