Một trong những câu hỏi phổ biến nhất mà Nàng Nguyệt thường xuyên nhận được đó là “Có thể sử dụng cốc nguyệt san và vòng tránh thai IUD cùng lúc được không”. Câu trả lời ngắn gọn là HOÀN TOÀN SỬ DỤNG ĐƯỢC. Nhưng bên cạnh đó,…