CORA –  một thương hiệu cung cấp các sản phẩm dành cho thời kỳ kinh nguyệt vừa ra mắt một sản phẩm mới: đĩa nguyệt san. Nàng Nguyệt đã nhanh chóng tìm hiểu các bài báo, trang web nước ngoài nói về sản phẩm này. Hôm nay mình…