Đĩa nguyệt san Flex được ra mắt thị trường vào cuối năm 2016, nhiều người cho rằng thiết kế của nó khá giống với SoftDisc. Trên thực tế, Công ty Flex Fits đã có thương hiệu và thiết kế mẫu mã khi SoftDisc sắp ngưng sản xuất. Vì…