Đĩa nguyệt san tự làm rỗng là hiện tượng có thể xảy ra đối với một số người sử dụng đĩa (nhưng không phải tất cả). Vậy hiện tượng này là gì và có ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng hay không? Cùng Nàng Nguyệt tìm kiếm…