Với hơn 3 năm kinh nghiệm sử dụng, nghiên cứu về cốc nguyệt san và thường xuyên tham gia vào các Group chia sẻ liên quan đến chủ đề cốc, đĩa, sức khỏe sinh sản như Put A Cup In It Community, BuzzFeed… Nàng Nguyệt đã chọn lọc…