Sau một thời gian sử dụng bạn nhận thấy cốc nguyệt san của mình xuất hiện mùi hôi làm ảnh hưởng đến chất lượng của cốc. Vậy mùi hôi trên cốc nguyệt san là do đâu và làm thế nào để loại bỏ được những mùi hôi đó?…