Nếu bạn đang theo dõi loạt blog #PeriodPower của Lun.com, bạn có thể nhận thấy rằng họ đã cố gắng làm sáng tỏ lý do tại sao chu kỳ kinh nguyệt lại có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong xã hội, không chỉ ở các nước đang phát…