Chừng nào kinh nguyệt còn tồn tại (đương nhiên là mãi mãi) thì nó vẫn được xác định là một thứ gì đó độc đáo dành riêng cho phái nữ, và sản phẩm chăm sóc chu kỳ cũng vậy. Xuyên suốt nhiều thế kỷ, các nền văn hóa…