Kể từ khi những miếng lót kinh nguyệt dùng một lần xuất hiện vào đầu thế kỷ 20 cho đến nay, đã có thêm nhiều sản phẩm chăm sóc kinh nguyệt mới được nâng cấp và phát triển. Cho đến ngày nay, với sự ra đời của cốc/đĩa…