Khi nhắc đến chiếc cốc nguyệt san có thiết kế phù hợp với hầu hết mọi người thì cả Saalt Cup hay Saalt Soft đều đạt được tiêu chuẩn đó.   Vì thế, nếu để lựa chọn giữa Saalt Cup hay Saalt Soft, thật khó để…