Tiêu chí so sánh Cốc nguyệt san Băng vệ sinh/ Tampon Chi phí Hầu hết các loại cốc nguyệt san đều có thể tái sử dụng. Nếu được chăm sóc và vệ sinh đúng cách, cốc nguyệt san có thể dùng được đến mười năm. Điều này…