Sự thật là sức khỏe “vùng kín” của chúng ta có thể bị ảnh hưởng bởi những gì chúng ta đưa vào miệng – cũng như những gì chúng ta đưa vào âm đạo. Hãy cùng Nàng Nguyệt tìm hiểu sâu hơn về mối liên kết giữa chế…