Chúng tôi nghĩ rằng “Consent” (sự bằng lòng/ sự đồng ý) rất đơn giản – nếu không thì là có. Sự đồng ý phải có mặt và tham gia vào bất kỳ hình thức tương tác nào. Đó cũng là cách duy nhất để biết rằng mọi người…