Nhiều người có thể nghĩ rằng “ai quan tâm đến cách gọi bộ phận sinh dục như thế nào cơ chứ?” Nhưng vấn đề là, những từ ngữ chúng ta sử dụng rất quan trọng. Khi chúng ta nói “âm hộ” thay vì “âm đạo”, chúng ta đang…