Bạn đang gặp vấn đề với vùng kín vào mùa đông? Nếu bạn cảm thấy hơi khô và rát giữa hai đùi, thì nhiệt độ giảm và thới tiết hanh khô có thể nguyên nhân đấy. Bạn có thể cũng đã nhận thấy rằng da và tóc có…