Sàn chậu là một hệ thống phức tạp gồm các cơ, xương, gân, dây chằng và mô liên kết. Nó hỗ trợ xương chậu và các cơ quan vùng chậu để cơ thể có thể hoạt động bình thường. Sàn chậu yếu có thể dẫn đến nhiều triệu…