Một câu hỏi thường gặp khi sử dụng cốc nguyệt san là liệu nước tiểu có thể lọt được vào cốc hay không? Để giải đáp câu hỏi này, bạn cần phải có các kiến thức cơ bản liên quan đến âm đạo. Và mình nghĩ rằng việc…