Thẻ: mặt trăng

Moon Time: A Guide To Celebrating Your Menstrual Cycle (Chu Kỳ Kinh Nguyệt) - Lucy H. Pearce

[Ebooks Việt Hóa] Moon Time: A Guide To Celebrating Your Menstrual Cycle – Lucy H. Pearce: Our cycles – PMT Busters (PMS – Hội chứng tiền kinh nguyệt) 

Nguồn: Moon Time: A Guide To Celebrating Your Menstrual Cycle – Lucy H. Pearce Biên tập & Dịch: Nàng Nguyệt 7. PMT Busters (PMS – Hội chứng tiền kinh nguyệt) Our menstrual cycle is our barometer of our being Tạm dịch: “Chu kỳ kinh nguyệt giống như chiếc…

Moon Time: A Guide To Celebrating Your Menstrual Cycle (Chu Kỳ Kinh Nguyệt) - Lucy H. Pearce

[Ebooks Việt Hóa] Moon Time: A Guide To Celebrating Your Menstrual Cycle – Lucy H. Pearce: Our cycles – Mourning Moon (Mặt trăng chết chóc – Trăng tròn tháng Mười Một) 

Nguồn: Moon Time: A Guide To Celebrating Your Menstrual Cycle – Lucy H. Pearce Biên tập & Dịch: Nàng Nguyệt 6. Mourning Moon (Mặt trăng chết chóc – Trăng tròn tháng Mười Một) ** Theo quan điểm của nhiều bộ lạc, Trăng tròn tháng Mười Một còn được…

Moon Time: A Guide To Celebrating Your Menstrual Cycle (Chu Kỳ Kinh Nguyệt) - Lucy H. Pearce

[Ebooks Việt Hóa] Moon Time: A Guide To Celebrating Your Menstrual Cycle – Lucy H. Pearce: Finding our Voices (Đi tìm tiếng nói của chúng ta) 

Nguồn: Moon Time: A Guide To Celebrating Your Menstrual Cycle – Lucy H. Pearce Biên tập & Dịch: Nàng Nguyệt 5. Finding our Voices (Đi tìm tiếng nói của chúng ta) Là phụ nữ, chúng ta thường im lặng – đặc biệt là khi nói đến cơ thể…

Moon Time: A Guide To Celebrating Your Menstrual Cycle (Chu Kỳ Kinh Nguyệt) - Lucy H. Pearce

[Ebooks Việt Hóa] Moon Time: A Guide To Celebrating Your Menstrual Cycle – Lucy H. Pearce: Putting the Moon Back into Menstruation (Mặt trăng và kinh nguyệt) 

Nguồn: Moon Time: A Guide To Celebrating Your Menstrual Cycle – Lucy H. Pearce Biên tập & Dịch: Nàng Nguyệt 4. Putting the Moon Back into Menstruation (Mặt trăng và kinh nguyệt) “A growing understanding of ecology and feedback systems has led us to see that every living…

Moon Time: A Guide To Celebrating Your Menstrual Cycle (Chu Kỳ Kinh Nguyệt) - Lucy H. Pearce

[Ebooks Việt Hóa] Moon Time: A Guide To Celebrating Your Menstrual Cycle – Lucy H. Pearce: Charting our Cycles (Biểu đồ chu kỳ kinh nguyệt) 

Nguồn: Moon Time: A Guide To Celebrating Your Menstrual Cycle – Lucy H. Pearce Biên tập & Dịch: Nàng Nguyệt 3. Charting our Cycles (Biểu đồ chu kỳ kinh nguyệt) Nhiều người trong chúng ta thường xuyên cảm thấy bối rối trước sự hỗn loạn của cơ thể…

Moon Time: A Guide To Celebrating Your Menstrual Cycle (Chu Kỳ Kinh Nguyệt) - Lucy H. Pearce

[Ebooks Việt Hóa] Moon Time: A Guide To Celebrating Your Menstrual Cycle – Lucy H. Pearce: Our cycles – Archetypal Insight (Chu kỳ kinh nguyệt – Sự thật nguyên mẫu) 

Nguồn: Moon Time: A Guide To Celebrating Your Menstrual Cycle – Lucy H. Pearce Biên tập & Dịch: Nàng Nguyệt 2. Our cycles – Archetypal Insight (Chu kỳ kinh nguyệt – Sự thật nguyên mẫu) “By being true to all sides of your nature, you acknowledge that you…

Moon Time: A Guide To Celebrating Your Menstrual Cycle (Chu Kỳ Kinh Nguyệt) - Lucy H. Pearce

[Ebooks Việt Hóa] Moon Time: A Guide To Celebrating Your Menstrual Cycle – Lucy H. Pearce: Introduction (Giới thiệu) 

Nguồn: Moon Time: A Guide To Celebrating Your Menstrual Cycle – Lucy H. Pearce Biên tập & Dịch: Nàng Nguyệt Giới thiệu “At her first bleeding a woman meets her power. During her bleeding years she practices it. At menopause she becomes it.” – Một câu nói truyền…

The Pill: Are You Sure It's for You? - Jane Bennett, Alexandra Pope

[Ebooks Việt Hóa] The Pill: Are You Sure It’s for You? – Jane Bennett, Alexandra Pope: Cách chu kỳ kết nối các mối quan hệ 

Nguồn: The Pill: Are You Sure It’s for You? – Jane Bennett, Alexandra Pope Biên tập & Dịch: Nàng Nguyệt CHAPTER 29: HOW YOUR CYCLE IS CONNECTED TO YOUR RELATIONSHIP (Tạm dịch: Chương 29: Cách chu kỳ kết nối các mối quan hệ) Chu kỳ kinh nguyệt có…

The Pill: Are You Sure It's for You? - Jane Bennett, Alexandra Pope

[Ebooks Việt Hóa] The Pill: Are You Sure It’s for You? – Jane Bennett, Alexandra Pope: Điểm chạm của chu kỳ là gì? 

Nguồn: The Pill: Are You Sure It’s for You? – Jane Bennett, Alexandra Pope Biên tập & Dịch: Nàng Nguyệt CHAPTER 20: WHAT’S THE POINT OF A CYCLE? (Tạm dịch: Chương 20: Điểm chạm của chu kỳ là gì?) Đó là câu hỏi để trả lời xem liệu…

The Pill: Are You Sure It's for You? - Jane Bennett, Alexandra Pope

[Ebooks Việt Hóa] The Pill: Are You Sure It’s for You? – Jane Bennett, Alexandra Pope: Phương pháp ngừa thai tự nhiên là gì? 

Nguồn: The Pill: Are You Sure It’s for You? – Jane Bennett, Alexandra Pope Biên tập & Dịch: Nàng Nguyệt CHAPTER 17: WHAT ARE NATURAL CONTRACEPTION METHODS? (Tạm dịch: Chương 17: Phương pháp ngừa thai tự nhiên là gì?) Một trong những động lực thúc đẩy sự gần…

0912246556
chat-active-icon