Thẻ: Theo một số chuyên gia

The Pill: Are You Sure It's for You? - Jane Bennett, Alexandra Pope

[Ebooks Việt Hóa] The Pill: Are You Sure It’s for You? – Jane Bennett, Alexandra Pope: Cách tìm kiếm phương pháp ngừa thai phù hợp nhất với bạn 

Nguồn: The Pill: Are You Sure It’s for You? – Jane Bennett, Alexandra Pope Biên tập & Dịch: Nàng Nguyệt CHAPTER 18: HOW TO FIND THE BEST CONTRACEPTION FOR YOU (Tạm dịch: Chương 18: Cách tìm kiếm phương pháp ngừa thai phù hợp nhất với bạn) Trong phần…

The Pill: Are You Sure It's for You? - Jane Bennett, Alexandra Pope

[Ebooks Việt Hóa] The Pill: Are You Sure It’s for You? – Jane Bennett, Alexandra Pope: Phương pháp ngừa thai tự nhiên là gì? 

Nguồn: The Pill: Are You Sure It’s for You? – Jane Bennett, Alexandra Pope Biên tập & Dịch: Nàng Nguyệt CHAPTER 17: WHAT ARE NATURAL CONTRACEPTION METHODS? (Tạm dịch: Chương 17: Phương pháp ngừa thai tự nhiên là gì?) Một trong những động lực thúc đẩy sự gần…

The Pill: Are You Sure It's for You? - Jane Bennett, Alexandra Pope

[Ebooks Việt Hóa] The Pill: Are You Sure It’s for You? – Jane Bennett, Alexandra Pope: Đạt được tỷ lệ thành công cao nhất 

Nguồn: The Pill: Are You Sure It’s for You? – Jane Bennett, Alexandra Pope Biên tập & Dịch: Nàng Nguyệt CHAPTER 19: MAKING THE MOST OF SUCCESS RATES (Tạm dịch: Chương 19: Đạt được tỷ lệ thành công cao nhất) Vì vậy, bạn muốn có sự đảm bảo…

The Pill: Are You Sure It's for You? - Jane Bennett, Alexandra Pope

[Ebooks Việt Hóa] The Pill: Are You Sure It’s for You? – Jane Bennett, Alexandra Pope: Nếu không phải thuốc tránh thai, vậy tiếp theo là gì? 

Nguồn: The Pill: Are You Sure It’s for You? – Jane Bennett, Alexandra Pope Biên tập & Dịch: Nàng Nguyệt CHAPTER 16: IF NOT THE PILL, THEN WHAT? (Tạm dịch: Chương 16: Nếu không phải thuốc tránh thai, vậy tiếp theo là gì??) Vậy, nếu thuốc tránh thai…

The Pill: Are You Sure It's for You? - Jane Bennett, Alexandra Pope

[Ebooks Việt Hóa] The Pill: Are You Sure It’s for You? – Jane Bennett, Alexandra Pope: Bạn đang nghĩ đến việc ngừng sử dụng thuốc tránh thai? 

Nguồn: The Pill: Are You Sure It’s for You? – Jane Bennett, Alexandra Pope Biên tập & Dịch: Nàng Nguyệt CHAPTER 15: ARE YOU THINKING ABOUT COMING OFF THE PILL?? (Tạm dịch: Chương 15: Bạn đang nghĩ đến việc ngừng sử dụng thuốc tránh thai?) Bạn đang nghĩ…

The Pill: Are You Sure It's for You? - Jane Bennett, Alexandra Pope

[Ebooks Việt Hóa] The Pill: Are You Sure It’s for You? – Jane Bennett, Alexandra Pope: Vậy còn cô con gái đang tuổi mới lớn của bạn thì sao? 

Nguồn: The Pill: Are You Sure It’s for You? – Jane Bennett, Alexandra Pope Biên tập & Dịch: Nàng Nguyệt CHAPTER 13: WHAT ABOUT YOUR TEENAGE DAUGHTER? (Tạm dịch: Chương 13: Vậy còn cô con gái đang tuổi mới lớn của bạn thì sao? ) Thuốc tránh thai…

The Pill: Are You Sure It's for You? - Jane Bennett, Alexandra Pope

[Ebooks Việt Hóa] The Pill: Are You Sure It’s for You? – Jane Bennett, Alexandra Pope: Sử dụng thuốc tránh thai do các vấn đề về da và kinh nguyệt 

Nguồn: The Pill: Are You Sure It’s for You? – Jane Bennett, Alexandra Pope Biên tập & Dịch: Nàng Nguyệt CHAPTER 14: TAKING THE PILL FOR SKIN AND PERIOD PROBLEMS (Tạm dịch: Chương 14: The Pill – Sử dụng thuốc tránh thai do các vấn đề về da…

The Pill: Are You Sure It's for You? - Jane Bennett, Alexandra Pope

[Ebooks Việt Hóa] The Pill: Are You Sure It’s for You? – Jane Bennett, Alexandra Pope: Kinh nguyệt có thực sự là một điều tồi tệ đối với bạn? 

Nguồn: The Pill: Are You Sure It’s for You? – Jane Bennett, Alexandra Pope Biên tập & Dịch: Nàng Nguyệt CHAPTER 12: ARE PERIODS REALLY BAD FOR YOU? (Tạm dịch: Chương 12: Kinh nguyệt có thực sự là một điều tồi tệ đối với bạn?) Trước kia đã…

0912246556
chat-active-icon